Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa

Korzystając z danych pochodzących z rachunku zysków i strat analizowanego przedsiębiorstwa poniżej zostaną przedstawione wielkość pozycji mających wpływ na wzrost sprzedaży.

Ocena struktury rachunku zysków i strat polega na ustaleniu udziału poszczególnych jego składników w ogólnej wielkości przychodów ze sprzedaży. W ten sposób wskaźniki struktury wyrażają jednocześnie poziom tych wskaźników w stosunku do wielkości wyjściowej. Zmiany wskaźników struktury, które określają odchylenia dodatnie lub ujemne wskazują jednoznacznie na przekształcenia poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.

Tabela 5. ilustruje wybrane pozycje rachunku wyników przedsiębiorstwa bieżącej działalności oraz prognozy na lata 2003-2010.

Tabela 5. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat (w tys. zł.)

Pozycja   rachunku wyników

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Przychody netto ze   sprzedaży

66,3

135,0

264,8

271,4

276,7

280,7

284,4

287,8

291,0

Koszty działalności   operacyjnej

65,0

131,9

268,5

264,5

270,0

273,8

277,4

280,7

283,8

Zysk ze sprzedaży

1,3

3,1

6,3

6,6

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

Pozostałe przychody   operacyjne

0,2

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Pozostałe koszty operacyjne

0,5

1,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

Zysk z działalności operacyjnej

1,0

2,6

5,1

5,4

5,5

5,7

5,8

6,8

6,9

Przychody finansowe

0,3

0,7

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Koszty finansowe

0,6

0,8

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

0,8

0,8

Zysk z działalności gosp.

0,7

2,4

6,2

6,6

5,8

6,0

6,2

6,3

6,4

Zysk brutto

0,7

2,4

6,2

6,6

5,8

6,0

6,2

6,3

6,4

Zysk netto

0,5

1,6

3,5

3,8

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

Źródło: opr. własne na podstawie materiałów wewnętrznych

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031