Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźniki płynności finansowej służą do badania i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Analiza płynności ma na celu dostarczenie informacji o zdolności firmy do pokrycia swoich zobowiązań bieżących (płatnych w ciągu jednego roku), w wymaganych terminach spłaty. Zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych zależy od płynności, czyli natychmiastowego dostępu do gotówki.

Podstawowe wskaźniki służące do analizy i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa przedstawia tabela 1.

W analizie finansowej stosuje się najczęściej trzy składniki płynności finansowej, które różnią się w swojej budowie stopniem płynności środków obrotowych, ujmowanych w licznikach. Rozróżnia się trzy stopnie płynności majątku obrotowego.[1]

Tabela 1. Syntetyczne zestawienie wskaźników płynności finansowej

Podstawowe wskaźniki płynności   finansowej
L.p. NAZWA POSTAĆ
1. wskaźnik   płynności finansowej I środki   pieniężne

zobowiązania   bieżące

2. wskaźnik   płynności finansowej II płynne   środki obrotowe

zobowiązania   bieżące

3. wskaźnik   płynności finansowej III środki   obrotowe bieżące ogółem zobowiązania ogólne
Wskaźniki pomocnicze stosowane   w analizie kapitału obrotowego
1. kapitał   obrotowy w dniach obrotu kapitał   obrotowy x 360 dni

sprzedaż   netto

2. wskaźnik   cyklu zapasów w dniach przeciętny   stan zapasów

sprzedaż   netto: 360 dni

3. wskaźnik   cyklu należności przeciętny   stan należności

sprzedaż   netto: 360 dni

4. okres   płacenia zobowiązań w dniach średni   stan zobowiązań x 360 dni sprzedaż   netto
5. cykl   środków pieniężnych obrót   zapasami w dniach + okres ściągania należności – okres płacenia zobowiązań

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna,

 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2002.

 

 

Według klasyfikacji rachunkowej pierwszy stopień płynności mają środki pieniężne, drugi należności, trzeci zaś zapasy. Zgodnie z tą klasyfikacją proponuje się obliczanie:

–       wskaźników płynności finansowej I stopnia, jako relacji środków pieniężnych do zobowiązań bieżących ,

–       wskaźników płynności finansowej II stopnia, jako relacji środków obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań bieżących,

–       wskaźników płynności finansowej III stopnia, jako relacji środków obrotowych ogółem do zobowiązań bieżących.

Podstawowe wskaźniki płynności finansowej.


[1] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 207.

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031