Poziom wskaźnika zadłużenia

Wg standardów zachodnich poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia powinien oscylować w przedziale 0,57-0,67. Zbyt wysoki jego poziom świadczy o dużym ryzyku finansowym. Począwszy od 2006 roku wskaźnik ten będzie się kształtował znacznie poniżej tej normy. Systematycznie jego poziom maleje aż do 0,37 w 2010 roku, co daje sygnał, że w kolejnych latach ryzyko finansowe znacznie się zmniejszy.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego określa stopień zadłużenia kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, a więc także możliwości pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. W analizowanej firmie również ten wskaźnik osiągnął najwyższy poziom w roku 2002. Znacznie korzystniejszą wartość będzie miał w następnych latach i zmniejszy się do poziomu 58,1%. Potwierdza to spadek poziomu zadłużenia firmy.

Dobre prognozy są również związane z malejącym poziomem wskaźnika zadłużenia długoterminowego, którego wielkości w poszczególnych latach zmniejszają się do poziomu 0 w 2010 r., co oznacza spłatę zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Wskaźniki zadłużenia kształtują się zatem na dobrym poziomie i świadczą o zmniejszającym się zadłużeniu długoterminowym przedsiębiorstwa.

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031