Majątek trwały przedsiębiorstwa X

Z informacji zawartych w tabeli 2. wynika, że w badanym okresie w przedsiębiorstwie następował systematyczny wzrost wartości majątku. Na koniec 2002 roku majątek osiągnął wartość 83,3 tys. zł i zwiększył się w stosunku do roku lipca 2002 r. o 8,8 tys. zł, tj. o 11,8%. Przyrost wartości majątku w kolejnych latach roku wyniósł 8,8 tys. zł (porównując 2010 do 2002r.). Wzrost sumy bilansowej spowodowany będzie głównie wzrostem należności z krótkoterminowych (z tytułu dostaw i usług) oraz zapasów.

Tabela 2. Wybrane pozycje aktywów w poszczególnych okresach 2002 oraz prognozy na lata 2003 – 2010 (w tys. zł.)

Pozycja   aktywów

3107.

2002

30.09. 2002

31.12

2002

31.03.

2003

31.12.

2003

31.12.

2004

31.12.

2005

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

31.12.

2010

Majątek trwały

32,8

32,8

33,1

36,7

37,3

36,9

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

Wartości niematerialne i   prawne

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Rzeczowe aktywa trwałe

19,4

19,4

21,7

25,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

Należności długoterminowe

3,1

3,1

1,2

1,2

0,8

0,4

Inwestycje długoterminowe

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

Majątek   obrotowy

41,7

45,3

50,2

42,1

51,1

51,0

51,3

52,4

53,3

53,8

54,6

56,6

Zapasy

6,2

7,4

8,2

6,9

8,4

8,2

8,4

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

Należności krótkoterm.

34,5

36,9

40,9

34,3

41,6

40,8

41,8

42,7

43,3

43,8

44,4

44,8

Inwestycje krótkoterm.,w tym środki pieniężne

0,7

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,3

Razem   aktywa

74,5

78,1

83,3

78,8

88,4

87,1

87,9

88,9

88,7

90,4

91,0

92,1

Źródło: materiały wewnętrzne

Majątek trwały Spółki stanowi rzeczowy majątek trwały, głównie budynki i budowle. W analizowanym okresie rzeczowe aktywa trwałe wykazywały tendencję wzrostową, w kolejnych latach prognozy ich poziom nie ulega zmianie. Na koniec 2010 roku nie nastąpi wzrost żadnego ze składników majątku trwałego w stosunku do końca 2003 r. Tylko w roku 2002 odnotowano zmiany w rzeczowym majątku trwałym, nastąpił wzrost rzeczowego majątku trwałego przy jednoczesnym spadku należności długoterminowych.

Najważniejszą pozycje w majątku trwałym stanowią rzeczowe aktywa trwałe, w tym inwestycje. Majątek trwały stanowił od 39,7% (2002 i 2010 r.) do 42,3% (2004 r.) – tabela 3.

Strukturę majątku przedsiębiorstwa prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Struktura majątku przedsiębiorstwa (w %)

Wyszczególnienie  

31.12

2002

31.12.

2003

31.12.

2004

31.12.

2005

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

31.12.

2010

Majątek trwały

39,7

42,2

42,3

41,1

41,2

41,3

40,5

40,2

39,7

Majątek   obrotowy

60,3

57,8

57,7

58,9

58,8

58,7

59,5

59,8

60,3

Majątek   ogółem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Źródło: opr. własne na podstawie materiałów wewnętrznych

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031