Charakterystyka małej firmy

W Polsce znajduje się wiele niewielkich firm, których właściciele sami zajmują się prowadzeniem spraw związanych z rachunkowością. Jednak skomplikowanie polskich przepisów podatkowych sprawia, że niejednokrotnie mają z tym poważne problemy. W takiej sytuacji właściciele tych firm postępują w dwojaki sposób: po pierwsze zlecają prowadzenie spraw związanych z rachunkowością swojej firmy wykwalifikowanym biurom rachunkowym lub kupują program komputerowy, który wydatnie pomoże im w tym celu.

Dostępność na rynku polskim stosunkowo niedrogich komputerów osobistych oraz ich oprogramowania sprawia, że bardzo wiele osób decyduje się na tą drugą ewentualność. Jednak tutaj napotykają poważne problemy. Nie wiedzą jaki program wybrać ponieważ na rynku dostępnych jest masę programów komputerowych przeznaczonych do tego typu działań. Mają one swoje zalety jak również i wiele wad. Jednak podstawowe ich wady to stosunkowo wysoka cena oraz brak możliwości rozbudowy o funkcje, które są potrzebne tylko w tej konkretnej firmie.

W mojej pracy podejmę próbę przygotowania kompleksowego systemu, który mógłby rozwiązać prowadzenie ewidencji przewidzianej na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Chciałbym, aby przygotowana przeze mnie aplikacja potrafiła prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję VAT. Uważam, że mój system będzie mógł pomóc i ułatwić pracę wielu przedsiębiorcom prowadzącym własne, niewielkie firmy.

Praca będzie się składać z dwóch części. Pierwsza część to część „papierowa”, na którą składają się trzy rozdziały, natomiast druga część mojej pracy to program komputerowy.

W pierwszym rozdziale mojej pracy omówię zasady ewidencji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Drugi rozdział stanowić będzie projekt aplikacji, a w trzecim zawrę instrukcję obsługi mojego programu.

Najczęściej spotykane małe firmy w Polsce to instytucje określane w prawie podatkowym jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Prowadzą one działalność gospodarczą w swoim imieniu i na własny rachunek. Najczęściej pracują one same lub zatrudniają maksymalnie kilka osób do pomocy. Prowadzą one małe firmy handlowe (sklepy), usługowe i rzemieślnicze.

Właściciele firm, które są przedmiotem naszych rozważań mają najczęściej obciążenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług popularnie nazywanego VAT. Zobowiązani oni są do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób określony przez ustawodawcę tak, aby można było ustalić wymiar zobowiązań podatkowych ciążących na właścicielu firmy. Właściciele firm składają w określonych terminach do odpowiednich Urzędów Skarbowych deklaracje podatkowe, w których określają wymiar ciążących na nich zobowiązań podatkowych.

Prowadzenie ewidencji i sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji jest dość pracochłonnym zajęciem, a jak wiadomo właściciele takich firm nie mają zbyt wiele czasu który mogliby przeznaczyć na to ponieważ niejednokrotnie sami ciężko pracują w swojej firmie, dlatego wielu z nich decyduje się na zlecenie prowadzenia dokumentacji przez wykwalifikowane biuro rachunkowe lub szukają pomocy w programach komputerowych, które są w stanie bardzo uprościć i ułatwić prowadzenie ewidencji i sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Przedmiotem tej pracy magisterskiej będzie właśnie przypadek właściciela firmy, który zdecydował się na wykorzystanie w swojej firmie komputera. Wynikiem rozważań zawartych w tej pracy ma być przygotowanie aplikacji, która będzie prowadziła wszystkie wymagane przepisami ewidencje oraz generowała wszystkie potrzebne dokumenty. Aplikacja ta przygotowana będzie dla bardzo konkretnej firmy i będzie realizowała wszystkie zadania, jakich będzie oczekiwał od niej właściciel firmy.

Aplikacja będzie przygotowana dla Sklepu Wielobranżowego „Blisko Ciebie”, który mieści się w Jeninie przy ulicy Gorzowskiej 166. Jest to sklep wielobranżowy. Powstał on 8 czerwca 1999 roku z przekształcenia prowadzonego od 5 lat baru. W związku z tym, że sklep mieści się na wsi właściciel postawił sobie za zadanie zgromadzenie takiego asortymentu, aby móc zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców wsi i przez to ograniczyć do maksimum potrzeby wyjazdów do odległego o 14 kilometrów Gorzowa Wielkopolskiego.

Asortyment sklepu został podzielony na klika działów:

  • papierosy i używki
  • artykuły tekstylne
  • artykuły gospodarstwa domowego
  • artykuły budowlane
  • artykuły złączne (gwoździe śruby)
  • narzędzia
  • chemia gospodarcza
  • artykuły papiernicze i zabawki

Sklep jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dlatego też jest zobowiązany do prowadzenia wymaganych dla tego podatku ewidencji oraz do składania comiesięcznych deklaracji.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych właściciel sklepu rozlicza się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów i podobnie jak w przypadku podatku VAT, prowadzi odpowiednie ewidencje oraz składa deklaracje podatkowe.

Sklep nie prowadzi gospodarki magazynowej jednak wystawia swoim klientom faktury VAT i rachunki uproszczone.

W kolejnych podrozdziałach omówimy zasady opodatkowania, które mają zastosowanie dla tego konkretnego sklepu tak, aby zgromadzić wszystkie niezbędne informacje, które będą potrzebne do przygotowania aplikacji. Kolejno omówiony będzie podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług. Na koniec tego rozdziału spróbujemy zdefiniować potrzeby informacyjne firmy.

 

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031