Harmonogram

Środkiem organizacji umożliwiającym jednocześnie koordynację w czasie i przestrzeni jest harmonogram.

Harmonogram – powinien mieć charakter szczególnego planu pracy działu rachunkowości zawierającego następujące elementy:

 • Wykaz wszystkich czynności wykonywanych w dziale rachunkowości w danym okresie
 • Podział czynności między ogniwa tego działu (komórki, sekcje, zespoły, stanowiska pracy)
 • Wyraźnie sprecyzowane terminy wykonywania określonych czynności przez konkretnych wykonawców.

W harmonogramach można określić zadania dla:

 • Całego działu rachunkowości – harmonogramy zbiorcze
 • Wybranych komórek – harmonogramy zespołowe
 • Poszczególnych pracowników – harmonogramy indywidualne

Przy ustaleniu działań z podziałem na kolejne dni (a nawet godziny) należy uwzględnić:

 • Zakres i wielkość prac
 • Obsadę personelu stałego
 • Nominalny i efektywny czas pracy
 • Stan wyposażenia w techniczne środki obliczeniowe

Wprowadzenie harmonogramu odbywa się w dwóch etapach:

 • Pierwszy – wstępny
 • Drugi – ostateczny
 • Okres między pierwszym a drugim etapem służy do dokładnego zaznajomienia wszystkich zainteresowanych pracowników ze znaczeniem pełnego i terminowego realizowania zadań określonych w harmonogramie.

Czynnikiem mobilizującym do przestrzegania harmonogramu może być:

 • Wzmożona kontrola czynników
 • Zainteresowanie kierownictwa przedsiębiorstwa
 • Stosowanie bodźców ekonomicznych i psychologicznych (premia, nagroda, nagana)

Harmonogram w dziale rachunkowości powinien dotyczyć następujących zagadnień:

 • Sprawnego obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie, zgodnego z wyznaczonymi terminami
 • Dokładnego wypełniania obowiązku bieżącego dokonywania zapisów księgowych
 • Sporządzania prawidłowych sprawozdań finansowych w obowiązujących terminach
 • Pełnej koordynacji prac, a szczególnie eliminacji przestojów, normalnego natężenia prac dostosowanego do technicznego wyposażenia działu rachunkowości, optymalnego wykorzystania czasu pracy poszczególnych pracowników
 • Rezerw czasu na podnoszenie kwalifikacji pracowników, choroby, inne nieprzewidziane wypadki

Odpowiedniego systemu wzajemnych zastępstw pracowników.

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Lipiec 2015
Pon W Śr Czw Pt S N
« Paźdź   Lu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031